• Rune Norum

Kornonaviruset - Arbeid på fritidsboliger fremdeles lovlig

I et ekstraordinært statsråd 15.03.2020 ble det i forskrifter fastsatt følgende om korona utbruddetArbeid på fritidsboliger er fremdeles lov pr. 15.03.2020

I et ekstraordinært statsråd 15.03.2020 ble det i forskrifter fastsatt følgende om korona utbruddet:

Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes. 


Boligprodusentenes forening har fått spørsmål om dette også gjelder for arbeider på fritidsbolig. Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bekreftet etter konferanse med statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet at forbudet ikke gjelder for arbeid på oppføring av fritidsboliger eller andre arbeider på fritidsboliger.


Kilde: Boligprodusentene

0 views

© Ivendi AS 

Sosiale medier:

  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon