top of page

Ønsker nytt hotell velkommen til Steinkjer

Frode Lindberg ser på muligheten for å videreutvikle og selge eiendommen hvor Kystriksveien Reiseliv AS og Visit Innherred AS idag driver turistinformasjon.

Bilde: Skellefteå Kulturhus og hotell. 3D visualisering: White View, Luxigon. Arkitekt: White.


Behovet for turistkontor har endret seg de siste årene hvor mye av turistinformasjonsvirksomheten i dag drives på nett og sosiale media. Vi ønsker å styrke nettdelen av virksomheten og må da frigjøre tid vi idag bruker på turistkontoret.


Siden etableringen av turistinformasjonen har det skjedd mye med området rundt eiendommen hvor blant annet Amfi kjøpesenter er etablert, undergang mot NSB Steinkjer Stasjon og ny E6.


Eiendommen inkludert parkeringsplasser og andre utearealer omfatter omtrent 3600 kvadratmeter sentralt i Steinkjer fortjener et langt større bygg enn dagens bygg på 138 kvm.


Man kan se for seg ulike typer av virksomheter på utviklingstomta men det mest spennende alternativet er kanskje å få omregulert tomta for et nytt hotell i Steinkjer med eksponering mot E6, nærhet til Steinkjer Stasjon, Steinkjer Sentrum og AMFI.


Se videopresentasjon av eiendommen med omgivelser under:

Ser du muligheter? Kontakt Rune Norum på tlf. 91003030 eller e-post rune@norsketomter.no

Comments


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Pinterest Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page