top of page

Ved innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark


Foto: Steinkjer kommuneskoger Torengåsen hytteområde ligger bare 2 km vest for innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Her er tilrettelagte barmarks-stier hvor du kan vandre tørrskodd på kavell lagte stier inn i fjellheimen (blant annet inn til Skjækervatnet, Norges geografiske Midtpunkt, Skjellivatnet, Daltjønna). Vinterstid kjøres det spor med scooter i helg og høytider til Norges Geografiske Midtpunkt som ligger 10 km fra bilveg ved Skjækervatnet. Byggeskikk og estestikk Det er et mål at hyttene sammen skal skape en fin helhet i feltet. Dette gir kvaliteter for hytteeiere, brukere av nærområdet og andre som vil ha en visuell oppfatning av feltet. Landskap, topografi Terrenget skråner i hovedsak lett mot sør og vest. Landskapet består av fururabber, granskog og myrdrag. Deler av området er synlig spesielt fra sørenden av Lustadvatnet – på motsatt side av vatnet. Grunnforhold Jamfør NGU`s kart over berggrunn består området av glimmerskifer, bart fjell og tynn morene, myr og torv. Vind- og solforhold Området vender mot sør og vest er solrikt hele året. De fleste hyttene vil være eksponert mot vær og vind spesielt fra sør, og sør-vest. Ellers bidrar vegetasjon og topografi til skjerming av resten av området. Klikk på link under for finn-presentasjon https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=66702573

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Pinterest Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page